Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1497 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Подкрепя проект по програма INTERREG V – A Румъния – България – „Зелени туристически коридори за два трансгранични национални парка – Парк Русенски Лом и Парк Комана“.
2. Дава принципно съгласие за реализиране на проекта по точка 1 върху имоти общинска собственост при спазване на действащото законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)