Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1498 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема обръщение до Министерския съвет на Република България, със следния текст:

ОБРЪЩЕНИЕ:

Общински съвет – Русе се обръща към Министерския съвет на Република България с категорично настояване за предприемане на реални и решителни действия за свързване на двата най-големи градове в Северна България чрез автомагистрала.

Автомобилният трафик между Русе и Варна е значително увеличен през последните години. Това се случва от една страна поради значително увеличения обем на туристи от Република Румъния и Западна Европа, а от друга поради нарастващите търговски и бизнес отношения между двата града. Натовареният автомобилен трафик създава опасност за пътуващите особено в отсечката между гр.Русе и пътен възел „Белокопитово“, където пропускателната способност е значително по-малка и не отговаря на реалния трафик през      2023 г. Към настоящия момент е налице изключителна необходимост от предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, която да свърже двата града. Това ще спомогне за превръщане на България в още по-предпочитана туристическа дестинация, както и ще облекчи обичайния автомобилен трафик.  

Настояваме за поемане на ангажимент от страна на Министерския съвет относно вземане на решение за извършване на проучване и планиране на автомагистрален път, който да свърже двата най-големи града в Северна България. Изразяваме убедеността си, че това ще даде сериозен икономически тласък не само на посочените два града, а и на цяла Северна България, която несправедливо беше пренебрегвана през последното десетилетие при изграждане на инфраструктурни проекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (Иво Пазарджиев)