Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 15 от 15.12.2011 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 15
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)