Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1500 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ, Общински съвет – Русе реши:

Определя кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, съгласно Приложение № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе

Людмила Кънчева Ганчева
Димитринка Атанасова Щюер
Антоанета Иванова Анастасова
Наташа Станчева Събчева – Ислам
Румен Петров Петров
Айгюл Рахимова Салимова
Миглена Росенова Минчева
Светлозар Петров Ангелов
Петя Атанасова Атанасова
Димитър Георгиев Генков
Катя Христова Генова
Жеко Бонев Жеков
Десислава Бориславова Йорданова
Мария Любомирова Чорбаджийска
Евгения Анатолиева Божкова
Елиз Фикрет Халил
Лукреция Иванова Андрова – Предова
Антоанета Йорданова Петрова
Кремена Стефанова Виденова
Пламен Велчев Петков
Янка Младенова Петкова
Даринка Иванова Василева
Миглена Тодорова Георгиева
Искрен Руменов Маринов
Пламенка Иванова Върбанова
Йоана Александрова Неделчева
Константин Господинов Панджаров
Боянка Иванова Димитрова
Нора Светломирова Табакова
Кремена Тодорова Оджакова – Костова
Мустафа Ремзиев Яръмкашев
Галина Кирилова Методиева – Тодорова
Гергана Янакиева Филипова
Стилияна Димитрова Александрова
Албена Любенова Арсова
Стамен Бориславов Димитров
Румяна Иванова Иванова
Мариян Йорданов Димитров
Георги Господинов МиховМихаил Александров Милчев
      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     (Иво Пазарджиев)