Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1508 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” маестро Найден Владиславов Тодоров за неговите значими постижения в областта на културния и духовния живот на Община Русе и творческата му дейност в Държавна опера – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)