Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1511 Прието с Протокол № 53/17.09.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Определя г-жа Ани Георгиева Венкова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ към Дирекция „Здравни и социални дейности“, за представител на Община Русе в комисията за изработване на областна здравна карта за област Русе, която ще бъде назначена със заповед на министъра на здравеопазването след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет на второ гласуване от Народното събрание на 09.09.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(засл. проф. В. Пенчев)