Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 153 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

  1. Отхвърля проекта за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.
  2. Задължава кмета на общината да създаде със своя заповед работна група с участие на общински съветници, която:
  3. Да изготви план за преминаване на всички линии от градския транспорт към „Общински транспорт“ ЕАД;
  4. Финансово-икономическа обосновка за поетапно поемане за сметка на Община Русе на пътуванията в градския транспорт на всички ученици и пенсионери;
  5. Изменение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.
  6. Мерки за дигитализация в градския транспорт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)