Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 153

РЕШЕНИЕ № 153
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 и § 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за защита на животните, Общинският съвет реши:

1.Отлага приемането на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Русе”.