Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 154 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за участие на Община Русе като партньор по проект „Прилагане иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)