Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 156

РЕШЕНИЕ № 156

Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава корекция на Справката за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2008 г.- Местни дейности – Приложение № 16 по т.VІ. от Решение на Общински съвет № 83, прието с Протокол № 7/ 28.02.2008 г., както следва:

 

Групи и функции

Численост
към 01.01.2008
бр.

Ср.мес.брутна РЗ от
01.01.2008
лева

Ср.мес.брутна РЗ от
01.07.2008
лева

Ср-ва за РЗ за 2008 година
лева

Численост
към 31.12.2008
бр.

Други дейности по икономиката

 

 

 

 

 

ОП „Жилфонд”– БИЛО
– СТАВА

32
32

545,27
533,13

599,80
586,44

219 853
214 957

32
32

ОП„Пътно поддържане и сигнализация – БИЛО
– СТАВА

 

68,5
68,5

 

532,57
526,08

 

585,83
578,69

 

459 661
454 061

 

68,5
68,5

ОП „Спортни имоти”
– БИЛО
– СТАВА

 

35
35

 

429,16
427,71

 

472,08
470,48

 

189 260
188 620

 

35
35

ОП „Доходно здание”
– БИЛО
– СТАВА

 

11
11

 

463,18
458,47

 

509,50
504,32

 

64 197
63 544

 

11
11