Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 157 Прието с Протокол № 9/21.05.2020 г.

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане  и  чл. 36в, ал. 3,  т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за промяна местоположението на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г., като делегирана държавна дейност,  както следва:

– от гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16 и гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро“ №16

– на гр. Русе, ул. „Белмекен“ №16, 

2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за промяна  местоположението за предоставяне на социалната услуга – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)