Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 157

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС и във връзка с чл.8 от Наредба № Н-1 на МФВС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва, като партньор на спортен клуб по стрелба с лък „ДЖАМБО 2006” в Проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр.Русе”;
2. Упълномощава кмета на Община Русе да подпише Договор за партньорство със СК „ДЖАМБО 2006“ по Проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав“ – гр. Русе“;
3. Декларира наличието на средства, необходими за съфинансиране от страна на Община Русе в размер на 33 082,81 лв. /5% от бюджета на проекта/;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)