Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 158

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и т.6 от ЗМСМА, РМС № 265 от 29.04.2011 г. и чл.4, ал.1 и ал.4 от ПМС №67/ 14.04.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава годишния размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2012 г. на делегираните от държавата дейности във функциите „ Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “Култура” в рамките на утвърдените им с решение на Общински съвет – Русе № 69/16.02.2012 г. бюджети, както следва:

Изтеглете цялото решение от тук!