Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 159

РЕШЕНИЕ № 159
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 86 от ЗЛЗ и чл. 24 от Наредба № 18/20.06.2005г. на МЗ, Общинския съвет реши:

1. Дава съгласието си за провеждане на процедура по акредитация на „Диагностично-консултативен център 2 – Русе ” ЕООД.
2. Задължава управителя на „ Диагностично-консултативен център 2 – Русе ” ЕООД да уведоми Председателя на Общинския съвет и Кмета на Община Русе за определената със заповед на Министъра на здравеопазването акретиционна оценка на лечебното заведениеи срока, за който тя се присъжда и да представи доклад за самооценка.