Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 16 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 16
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава дата за провеждане на заседания на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2012 г., както следва:
– 19.01.2012 г.
– 09.02.2012 г. (извънредна за приемане на бюджет 2012 г.)
– 23.02.2012 г.
– 22.03.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)