Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 16

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 16
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.1 ЗУТ, Общинския съвет реши:

    1. Дава съгласие за събаряне на следните сгради, частна общинска собственост, находящи се в град Русе:
    а) ул. „Плиска” №8 с АОС №1298/1978 г.;
    б) ул. „Плиска” №56 с АОС № 1259/1997 г.;
    в) ул. „Плиска” №58 с АОС № 1256/1997 г.;
    г) ул. „Плиска” №60 с АОС №1317/1997 г.;
    д) ул. „Плиска” №68 с АОС №1301/1997 г.;
    е) ул. „Сливница”№24 с АОС №1520/1997 г.;
    ж) ул. „Воден”№9 с АОС № 1616/1997 г.;
    з) ул. „Разлог”№17 с АОС №4882/2007 г.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира събарянето на сградите.