Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 160

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29, ал.1 и ал.2 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. – Приложение № 17 и №18, както следва:
Функция „Образование”
По Приложение №17
ЦДГ „Роза” с. Ново село
Стефка Димитрова Янакиева – касиер-домакин, вместо Ивелина Кънчева Стоилова – касиер-домакин
По Приложение №18
ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен
Цветелина Димова Генова – учител

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)