Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 162

РЕШЕНИЕ № 162
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 чл. 29, ал.2 от Наредба 17 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява арх. Светозар Панайотов с наградата “Почетен гражданин на град Русе” за неговия изключителен принос за архитектурното развитие на гр. Русе.