Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 163

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши:

1. Приема отчетите на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2011 г., съгласно приложените доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)