Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 164

РЕШЕНИЕ № 164
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости задължение на Божин Рангелов Стоянов от гр.Русе, ул.Кремиковци № 11.