Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 165

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отпусне левовата равностойност на 50% от исканата сума за транспортни разходи в размер на 150 Евро на ученик:
1. Данаил Яворов Балкански – ІХ б клас;
2. Виктор Росенов Минчев – ІХ б клас;
3. Михаил Тодоров Няголов – ІХ а клас;
4. Стефан Стефанов Пеев – ІХ а клас.
ІІ. Левовата равностойност на 600 евро към датата на получаване на средствата да се изплати от планираните средства за подпомагане на деца с изявени дарби за 2012 г. от бюджета на Община Русе, функция „Образование”, дейност 322 – общообразователни училища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)