Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 166 Прието с Протокол № 7/24.03.2016 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:
1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2016 г., както следва:
– 21.04.2016 г.
– 19.05.2016 г.
– 16.06.2016 г.
– 19.07.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)