Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 166

РЕШЕНИЕ № 166
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължението на Марийка и Любен Димитрови от гр.Русе, ул.Кирил и Методий № 47.