Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 167 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема обръщение до Министерския съвет на Република България със следния текст:

ОБРЪЩЕНИЕ:

Общински съвет – Русе се обръща към Министерски съвет на Република България с категорично настояване за ускорено извършване на необходимите процедури и осигуряване на съфинансиране за ремонт на пътя Русе-Кубрат, който е включен в оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Отчаянието сред жителите, използващи посочената пътна отсечка е все по-голямо. Неизпълнените ангажименти от представители на политическите сили задълбочават недоверието към институциите и политическата класа. Жителите на най-засегнатите населени места са в готовност за протести и гражданско неподчинение. Неведнъж във времето пътят е бил затварян от тях по време на протести. Ремонтът на пътната отсечка е крайно необходим, тъй като към настоящия момент има места, които на практика са непроходими за по-ниски леки автомобили.

Припомняме, че с Решение №1151, прието с Протокол №41/11.09.2014 г. е прието обръщение от страна на Общински съвет – Русе, във връзка с посочената пътна отсечка, както и във връзка с изграждане на обходен път на село Червена вода.

Настояваме за поемане на ангажимент от страна на Министерски съвет, относно крайна дата на извършване на ремонта на пътя Русе-Кубрат, както и за проектиране и изграждане на обходен път на село Червена вода. Вярваме, че с помощта на Правителството е възможно ускоряване извършването на ремонта и същият да бъде реализиран още през лятото на 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)