Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 168

РЕШЕНИЕ № 168
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 и изисквания в насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Пространства на духовността – ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сграда”, за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, ос 1.1. „Социална инфраструктура”, компонент 3 /Културна инфраструктура/ на ОП „Регионално развитие” и декларира, че предназначението на сградите /Пантеон на възрожденците – АОС № 5387/09.04.2008 г., Русенска художествена галерия – АОС № 1601/02.10.1997 г., Регионалната библиотека – АОС № 5282/10.12.2007 г./, обект на интервенция по проекта в гр.Русе няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 г. след приключване на проекта.