Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 169 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписания между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ Рамков договор за сътрудничество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)