Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 169

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане за недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, което държавата има спрямо Иванка Николова Тодорова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)