Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 169

РЕШЕНИЕ № 169
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА и чл.28 ал. 1, т.2 от ЗАТУРБ, общинският съвет реши:

1. Като взе предвид сериозната обвързаност на населението с услугите, които Община Русе предоставя в областите на административното обслужване, образованието, здравните грижи, комуналната сфера и пр., Общински съвет – Русе подкрепя искането на инициативен комитет за присъединяването на с. Бъзън към Община Русе.