Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 170 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Удължава срока на действие на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация до края на месец септември 2020г..
  2. Задължава комисията на сесията, която ще бъде проведена през месец септември 2020г. да представи отчет пред Общински съвет – Русе, във връзка с резултатите от дейността си, както и проект за решение на общинския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)