Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 170 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 5 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г. (изменен с Решение №126 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №6/29.02.2024 г.), както следва:

1.1. създава нова точка №1541 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 3, етаж 1, ап. №2, предмет на АЧОС №6099 от 26.09.2009 г.;

1.2. създава нова точка №1542 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №11, блок 23, вход 2, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №6098 от 26.09.2009 г.;

1.3. създава нова точка №1543 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, бул. „Липник“ №108, блок „Берое“, вход 3, етаж 1, ап. №7, предмет на АЧОС №9598 от 16.12.2019 г.;

1.4. създава нова точка №1544 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Рига“ №6, блок „Кремена“, вход 2, етаж 1, ап. №8, предмет на АЧОС №9715 от 10.03.2020 г.;

1.5. създава нова точка №1545 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Нови сад“ №2, блок „Мура“, вход 3, етаж 3, ап. №29, предмет на АЧОС №10540 от 04.08.2022 г.;

1.6. създава нова точка №1546 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 1, етаж 5, ап. №7, предмет на АЧОС №10539 от 08.08.2022 г.;

1.7. създава нова точка №1547 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, блок „Фридрих Енгелс-Б“, вход 2, етаж 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385 от 15.03.2022 г.;

1.8. създава нова точка №1548 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, блок „Ловеч“, вход 1, етаж 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622 от 01.11.2022 г.;

1.9. премахва от раздел А.Апартаменти точка №873 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“ №11, блок 47, вход 3, етаж 6, ап. 12, предмет на АЧОС №2880 от 31.05.1999 г.;

1.10. премахва от раздел Б.Къщи точка №14 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №13, етаж 1, предмет на АЧОС №36/29.05.1995 г.

2. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд за 2024 г., утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №63, прието с протокол №4/25.01.2024 г. (допълнен с Решение №126 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №6/29.02.2024 г.), както следва:

2.1. създава нова точка №252 – жилищен имот, апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“ №11, блок 47, вход 3, етаж 6, ап. №12, предмет на АЧОС №2880/31.05.1999 г.;

2.2. създава нова точка №253 – жилищен имот, представляващ етаж от сграда с административен адрес гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ №13, етаж 1, предмет на АЧОС №36/29.05.1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)