Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 170

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да не опрощава публичното вземане за недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО, което държавата има спрямо Даниела Николаева Петрова, тъй като същото е вече погасено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)