Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 175 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 175
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Сплендид” АД, по точка 7 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 31.05.2012 г., да предложат и гласуват за избирането на Община Русе за член на Съвета на директорите, с представител Искрен Маринов Илиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)