Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 176 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 176
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД със свои средства в размер на 120 000 лв. да извърши реконструкция на пазар „Олимп”, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)