Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 177 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Устава на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя за делегат Пенчо Милков – кмет на Община Русе, който да представлява общината в Общото събрание на Асоциацията;
  2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание той ще бъде заместван от арх. Иван Ениманев – главен архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)