Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 178 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 178
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 39, ал.ал.2, 5, 6 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Допълва Решение №55, прието с Протокол №5/19.01.2012 г. на ОбС-Русе, като в т.1 се добавя следното изречение: „Срокът за правото на ползване е 10 (десет) години – до 2022 година”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)