Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 178

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 178
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинския съвет реши:

І. Да се проведе търг за отдаване под наем за срок от 5г. на следните обекти:
1. Спортен комплекс “Ялта”:
1.1. „Лекарски кабинети” – 30 кв.м.
Два лекарски кабинета всеки един с площ – 15 кв.м., намиращи се в централна сграда на СК „Ялта”, първи етаж.
2. Спортен комплекс “Дунав”:
2.1. „Лекарски кабинет” – 13 кв.м.
Лекарски кабинет, намиращ се в административно-битова сграда в СК „Дунав”, втори етаж.
Началната тръжна цена да се определи съгласно р.I чл.2 ал.1 т.20, р.II чл.3 и 5 на Наредба № 2 на ОбС – Русе.
ІІ. Упълномощава кмета на Община-Русе да създаде организация за провеждане на търга, да утвърди тръжната документация, да издаде заповед и сключи договори.