Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 179

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 179
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1, 6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7 и чл.51-б от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион на Български спортен тотализатор на ул. “Велико Търново” и ул. „Княжеска” /точка №359 от схемата/, с площ – 14,85кв.м. и начална наемна цена 125,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Павилион за продажба на кафе и напитки в ж.к. ”Дружба-І”, ул. „Студен кладенец” и ул.”Еленин връх”, кв.831 /точка №1649 от схемата/, с площ – 4,80кв.м. и начална наемна цена 50,00лв. , определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 3. Павилион №14 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, приета с решение №1350 от 06.07.2007г., с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 100,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2
4. Павилион за продажба на закуски и безалкохолни напитки на ул. “Раковска” и ул. „Александровска” /точка №885 от схемата/, с площ – 10,40кв.м. и начална наемна цена 150,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 5. Павилион за вестници и списания на ул. “Ниш” и ул. „Бистрица” /точка №500 от схемата/, с площ – 2,25кв.м. и начална наемна цена 25,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
6. Павилион за офис и магазин на бул. “Ген. Скобелев”, срещу МГ”Баба Тонка”, /точка №40 от схемата/,с площ – 20,50кв.м., от които – 15,75кв.м. –офис и 4 75 кв.м. – търговска част. Началната наемна цена е 140,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.т.14 и 1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 7. Павилион за продажба на закуски и захарни изделия на ул. “Байкал” и ул. „Костенец” /точка №323 от схемата/, с площ – 4,60 кв.м. и начална наемна цена 50,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. след влизане в сила решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга.
Срок на договорите, съгласно точка І.