Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 18

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 18
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, във връзка със становище вх.№ 080412/34/15.11.07 г. от началник-отдел „Здравеопазване, социална политика и спортни дейности”, Общинският съвет реши:

             1. Предоставя безвъзмездно за управление на Детска ясла №1 на част от първи и втори етаж с разгъната застроена площ 412 кв. метра в източната част на сградата по ул. „Червен” № 5 в гр.Русе с отделен вход, пункт за раздаване на храна и аварийно стълбище.