Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 180

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 180
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и 24 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Задължава Кмета на Община Русе да упражнява контрол по изискванията на Закона за шума в тихите зони и урбанизираните територии.
2. Задължава Кмета на Община Русе да предприеме необходимите мерки по Наредба № 4 на Общински съвет – Русе.