Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 181 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 181
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 ЗОС, чл. 37о , чл.37и, ал.ал.3, 4, 5 и ал.6 и чл.37п от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Изменя Годишния план за паша, приет с Решение №119, прието с Протокол №8/22.03.2012 г. на ОбС – Русе, като описаните в т.13.2.1 имоти за общо ползване се добавят към т.13.3.1, а имотите за землищата на кв. Средна кула и кв. Долапите, описани в т.13.3.1 от Годишния план стават т.13.2.1 – имоти за общо ползване.
2. Предоставя за общо ползване на ГД „Средна кула”, представлявано от Любомир Николов Шеев следните пасища, мери:

Средна кула

№ по ред

идентификатор

Имот №

Местност
Начин на
трайно ползване

Категория
1

000011
Мерата
Пасище, мера
VII
2
63427.258.34
000016
Край реката
Пасище, мера
III
3
63427.261.11
000018
Край реката
Пасище, мера
III
4

000020
Буйна яна
Пасище, мера
III
5
63427.258.41
000028
Буйна яна
Пасище, мера
VII
6
63427.300.32
000066
Саръ баир
Пасище, мера
III
7
63427.296.108
000086
Чифлика
Пасище, мера
V
8
63427.269.27
000139
Край реката
Пасище, мера
VII
9
63427.294.11
000145
Буйна яна
Пасище, мера
VII
10
63427.274.88
000159
Божанова ливада
Пасище, мера
VII
11
63427.288.10
000162
Моргуля
Пасище, мера
VII
12
63427.285.38
000185
Моргуля
Пасище, мера
VI
13
63427.286.47
000202
Моргуля
Пасище, мера
VI
14
63427.275.108
000218
Божанова ливада
Пасище, мера
V
15
63427.318.157
000263
Гърков дол
Пасище, мера
IV
16
63427.278.60
000272
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
17
63427.279.37
000279
Арнаут дере
Пасище, мера
III
18
63427.279.36
000281
Арнаут дере
Пасище, мера
VI
19
63427.285.63
000289
Моргуля
Пасище, мера
VII
20
63427.286.50
000305
Моргуля
Пасище, мера
VI
21
63427.297.43
000317
Бяновица
Пасище, мера
VI
22
63427.297.44
000318
Бяновица
Пасище, мера
VI
23
63427.297.125
000320
Бяновица
Пасище, мера
VII
24
63427.297.1
000330
Аркалийца
Пасище, мера
III
25
63427.267.26
000335
Край реката
Пасище, мера
VII
26

000337
Айдънка
Пасище, мера
VII
27
63427.277.47
000345
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
28
63427.269.24
000349
Край реката
Пасище, мера
VII
29
63427.312.41
000353
Караач
Пасище, мера
VI
30
63427.295.2
000377
Гърков дол
Пасище, мера
III
31
63427.318.154
000381
Гърков дол
Пасище, мера
IV
32
63427.271.11
000396
Мерата
Пасище, мера
VII
33
63427.271.8
000401
Край реката
Пасище, мера
VII
34

000414
Гърков дол
Пасище, мера
IV
35
63427.268.41
000370
Астарджийца
Пасище, мера
V
36

000007
Мерата
Пасище с хр.
VII
37

000035
Буйна яна
Пасище с хр.
VII
38

000083
Карасолук
Пасище с хр.
III
39
63427.268.38
000122
Мерата
Пасище с хр.
VII
40
63427.269.13
000128
Край реката
Пасище с хр.
VII
41
63427.269.16
000130
Край реката
Пасище с хр.
VII
42

000160
Край реката
Пасище с хр.
VII
43
63427.317.28
000255
Гърков дол
Пасище с хр.
IV
44
63427.167.275
000360
Караач
Пасище с хр.
VI
45
63427.312.38
000362
Караач
Пасище с хр.
V
46
63427.312.15
000384
Караач
Пасище с хр.
VI

Долапите

№ по ред

идентификатор

Имот №

Местност
Начин на
трайно ползване

Категория
1
63427.230.5
63427.197.18
000021
Чифлика
Пасище, мера
VII
2
63427.182.22
000041
Над линията
Пасище, мера
V
3
63427.216.30
000057
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
4
63427.216.32
000064
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
5
63427.255.7
000083
Чифлика
Пасище, мера
VII
6
63427.181.22
000099
Над линията
Пасище, мера
V
7
63427.234.55
000102
Край лома
Пасище, мера
III
8
63427.225.14
000110
Арнаут дере
Пасище, мера
VII
9
63427.216.23
000120
Табията
Пасище, мера
VII
10
63427.216.54
000131
Край лома
Пасище, мера
VII
11
63427.229.4
000133
Чифлика
Пасище, мера
III
12
63427.228.25
000161
Барбуков трап
Пасище, мера
IV
13
63427.248.13
000182
Чифлика
Пасище, мера
VII
14
63427.233.30
000188
Над линията
Пасище, мера
VII
15
63427.216.26
000189
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
16
63427.233.33
000205
Над линията
Пасище, мера
IV
17
63427.185.81
000226
Караорман
Пасище, мера
VII
18

000238
Гъстите круши
Пасище, мера
VII
19
63427.171.628
000334
Капаклийка
Пасище, мера
VII
20
63427.171.618
000336
Капаклийка
Пасище, мера
VII
21
63427.170.64
000340
Капаклийка
Пасище, мера
VII
22

000344
Капаклийка
Пасище, мера
VII
23

000351
Капаклийка
Пасище, мера
VII
24
63427.190.25
000354
Чернейца
Пасище, мера
VII
25
63427.195.130
000355
Край лома
Пасище, мера
III
26
63427.190.21
000367
Чернейца
Пасище, мера
VII
27
63427.190.30
000369
Чернейца
Пасище, мера
VI
28
63427.188.14
000377
Чернейца
Пасище, мера
IV
29
63427.195.1
016001
Край лома
Пасище, мера
III
30
63427.219.41
040041
Бъзов дол
Пасище, мера
VII
31

000255
–––––––
Пасище, мера
VI

Задължава ГД „Средна кула” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените пасища, мери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)