Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 181 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и въведените временни рестриктивни противоепидемични мерки със заповеди с номера РД-01-263 / 14.05.2020 г., РД-01-268 / 15.05.2020 г., РД-01-270 / 19.05.2020 г., РД-01-272 / 20.05.2020 г. и РД-01-277 / 26.05.2020 г. на МЗ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да не се начисляват и да не се заплащат наемните вноски за периода от 14.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, за отдадените под наем обекти – общинска собственост, с уговорено в договорите за наем предназначение – заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при които дейността на наемателите – физически и юридически лица е ограничена от въведената със посочените заповеди на МЗ временна противоепидемична мярка – забрана за посещения в закрити търговски площи към изброените по-горе заведения за хранене и развлечения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)