Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 184 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да участва като член в сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ – Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“ във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Програма „Цифрова Европа“, като Община Русе не поема финансови или имуществени ангажименти във връзка с участието си в сдружението.
  2. Определя кмета на Община Русе за представител на Община Русе в сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)