Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 185

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 185
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет реши:

1. За срок от пет години да не се променя предназначението на имоти, общинска собственост, както следва:
– Част от общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, описан в АПОС № 601 от 26.08.1996 г., представляващ седем етажна административна сграда, застроена на общо 353 кв.м., САМО за седем броя помещения на първия етаж с обща площ от 196.69 кв.м.;
– Общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Цар Калоян” № 24-А, описан в АЧОС № 2092 от 06.08.1998 г., представляващ канцеларии, разположени на част от първи етаж на четириетажна жилищна сграда, застроена на 325 кв.м. и два броя изби от 23.52 кв.м. и от 22.20 всяка, заедно с 16.90 % идеални части от общите части на сградата;
– Част от общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Вискяр” № 6 и 6А и ъгъла с ул. „Видлич планина”, описан в АЧОС № 3942 от 28.10.2002 г., представляващ двуетажна сграда, САМО три помещения, коридор и санитарен възел с обща площ от 73.79 кв.м., разположени на първия етаж;
– Част от общински недвижим имот, находящ се в град Русе, ул. „Котовск” № 1, описан в АЧОС № 1771 от 12.01.1998 г., представляващ седеметажна административна сграда, САМО четири помещения на ІІ-я етаж с обща площ от 105. кв.м.;
– Част от общински недвижим имот, находящ се в град Русе, на партерния етаж на ж.б. „Преслав” по ул. „Плиска” , описан в АЧОС № 1461 от 16.08.1997 г., представляваща помещение площ от 85.97 кв.м.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише декларация след влизане в сила на решението на ОбС-Русе, екземпляр от която се приложи към досието на всеки от актовете за общинска собственост.