Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 186 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинския съвет – Русе реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ г-н Илия Сяров – изпълнителен директор на Боксов клуб „Русе“ .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)