Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 187

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 187
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема стратегия за участие на Община Русе в търговски дружества.

СТРАТЕГИЯ за участието на Община Русе в търговски дружества