Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 190

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 190
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Допълва Приложение 2.1 от т.2 на Решение №82, прието с Протокол №7 от 28.02.2008 г. на Общински съвет – Русе с нова точка 2.2 със следното съдържание:
т.2.2. “Хляб и хлебни изделия” ЕООД.