Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 193 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 193

Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши :

1. Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012 г., както следва :

Населено място

/ кметство /

Брой жители към 15.03. 2012 г.

Индивидуална основна месечна заплата

от 01.05.2012 г.
Кметство гр.Мартен
3734
820
Кметство с.Николово
2832
820
Кметство с.Тетово
2212
790

Кметство с.Червена вода

1295
760

Кметство с.Семерджиево

1337
750
Кметство с.Бъзън
1332
750

Кметство с.Басарбово

1239
790
Кметство с.Сандрово
1243
790

Кметство с.Ново село

1187
790
Кметство с.Хотанца
791
740
Кметство с.Просена
602
740

Кметство с.Ястребово

458
660

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(засл. проф. В. Пенчев)