Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 193 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 7, ал.1, т.2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:
1. Одобрява Изменение на Общa схемa на зонa „Б” / пл. „Свобода”/ по Общата схема на преместваемите обекти / ПО/ за търговия и услуги по чл. 56 и Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението ѝ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)