Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 194

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 194
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
Общинска администрация
Отдел „Търговия, категоризация и защита на потребителите”
Миглена Василева Маринова – гл. инспектор – карта, считано от 01.06.2008 г.
Галина Ангелова Кирова – ст.инспектор – карта, считано от 01.06.2008 г.
Функция „Здравеопазване”
Детски ясли
ОДЗ Мартен – Елка Георгиева Иванова – мед.сестра – билети, считано от
01.04.2008 г.
Училищно здравеопазване
Захаринка Александрова Инджова – мед.сестра –билети, считано от 01.04.2008 г.