Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 195 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 195
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл. 29, ал.1 и ал.2 от Постановление №367 от 29.12.2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

І. Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи от от местоживеенето до местоработата в бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17, както следва:
Функция „Образование”
По Приложение №17
Кметство Ново село
Детелина Недева Добрева – Гл. специалист в кметството – билети.
ІІ. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 18, както следва:
Функция „Образование”
СОУ „В. Левски”гр. Русе – Славян Трифонов Митков – учител по китайски език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)